|  
VVS-arbeten   |   Sanering   |   Länkar   |   Frågor & svar

VVS-arbeten

Värme

 • uppvärmningsystem
  • oljeeldning
  • pelletsvärme
  • jordvärmepump
  • luftvärmepump
 • värmefördelning (obs! Vattenburen värmefördelning ger många alternativ till uppvärmningsystem)
  • vattenburen golvvärme
  • vattenburen radiatorvärme
  • luftburen värme (frånluftsvärmepump)
  • luftburen värme (oljeeldning)
 • brännarservice
 • vedelning

Vatten och avlopp

 • system utanför kommunalteknik
  • markbädd-system m.m.
  • planering av system
  • borrbrunnspumpar och vattensystem
 • system inom kommunalteknik
  • vi sköter fva-ansvarigheten i vår egna projekt, dvs kontakten till myndigheterna under projektets gång

Ventilation

 • nya system, oftast maskinell till- och frånluftsventilation
 • egen plåtverkstad, kanaltillverkning
 • kylning och svalning av utrymmen

Brännarservice

 • service av oljebrännare (lättbrännolja)
 • montering av oljetankar och oljesystem
Centralgatan 29, 10300 Karis Tfn 019 236 285 E-post jaxe@karisvvs.fi Öppet: Vardagar 08.00–16.00 | Lö stängt
(Google Maps -karta) Reskontra 044 723 6287 Arbetsledning 040 527 4231 FO-nummer 2327232-4